Velg en side

Materialtesting

Vi utfører materialtesting av ulike metalliske materialer som blant annet stål, aluminium og kobberlegeringer. Testing av sveiseprosedyrer er og har vært et vesentlig satsningsområde helt siden verkstedindustrien startet leveranser til norsk sokkel.

Skadeundersøkelser

Når skaden først har skjedd er det både økonomisk og samfunnsmessig lønnsomt å få klarhet i den underliggende årsaken. Nemko Norlab kan bidra til dette ved å utføre en undersøkelse av den skadde komponenten. Uavhengig av om årsaken ligger i eller utenfor materialet vil en slik undersøkelse ofte gi verdifull informasjon i en helhetlig årsaksanalyse.

Fraktografi og mikroskopi

Et fraktografi er en avbildning av en bruddflate, gjerne i et elektronmikroskop (SEM). Med bakgrunn i et slikt bilde kan materialeksperter si mye om materialets egenskaper og også ofte avgjøre årsaken bak en sprekk i materialet. Vårt mikroskopilaboratorium huser to elektronmikroskop og våre operatører har god materialkompetanse og erfaring med bruddundersøkelser.

I tilfeller hvor fraktografi i SEM ikke lar seg gjøre, eller som et tillegg til en SEM-undersøkelse, vil en  metallografisk undersøkelse av materialet i lysmikroskop være et godt alternativ. En metallografisk undersøkelse vil i mange tilfeller gi informasjon om både mikrostrukturen i materialet og om materialet inneholder materialfeil.

Mekanisk testing

Materialets mekaniske egenskaper testes ved hjelp av ulike mekaniske testmetoder. Mekanisk testing kan avdekke feil i materialet eller om de mekaniske egenskapen avviker fra et materialsertifikat eller en referanse. Vårt mekaniske laboratorium er utstyrt for alle de vanligste testmetodene  og utfører tester etter standardiserte prosedyrer eller tilpasset etter behov.

Annen testing

Kjemisk analyse

Vi utfører en rekke kjemiske analysemetoder for bestemmelse av legeringsinnhold. Blant annet flere spektroskopiske metoder, våtkjemisk analyser og elementanalyse i SEM.

NDT

Vår samarbeidspartner MoTest NDT utfører blant annet penetrant- og magnetpulvertesting for å oppdage overflatesprekker i materialet.

 

 

Norsk Akkreditering
Robin Andersen

Robin Andersen

Avdelingsingeniør

Sveiseprosedyretesting (WPQT), Materialverifisering, Produkttesting

 +47 907 30 060
robin.andersen