Velg en side

Materialtesting

Vi utfører materialtesting av ulike metalliske materialer som blant annet stål, aluminium og kobberlegeringer. Testing av sveiseprosedyrer er og har vært et vesentlig satsningsområde helt siden verkstedindustrien startet leveranser til norsk sokkel.

Bruddmekanisk testing

Bruddmekanisk testing vil kunne gi mer utfyllende informasjon om materialenes motstand mot brudd enn ved ordinær mekanisk testing. Nemko Norlab har lang erfaring med måling av Crack Tip Opening Displacement (CTOD) av sveiste sammenføyninger i stål. Vi leverer et komplett testforløp fra prøveuttak til rapport med analyserte testresultater.

Sprekker i materialet er noe man alltid prøver å unngå. Men hvis det oppdages en sprekk i materialet, hva skjer da?

Gjennom bruddmekanisk testing ønsker man å undersøke materialets iboende motstand mot at en sprekk får utvikle seg. Denne motstanden måles blant annet gjennom materialets spenningsintesitetsfaktor (eng. stress intensity factor, K). Ved hjelp av bruddmekanisk testing kan man få et mål på hvor stor en sprekk må være før det er fare for en kollaps, en såkalt kritisk sprekklengde (eng. critical crack length).

Standarder

Hos Nemko Norlab har vi lang erfaring med testing av SENB-prøver. I tillegg arbeider vi aktivt med å utarbeide prosedyrer for andre  prøvetyper, blant annet Compact Tension (CT specimen) og Single Edge Notch Tension (SENT specimen).

Vi tester blant annet etter følgende standarder:

  • BS 7448
  • NS-EN 10225
  • ASTM E1820
  • EEMUA pub. 158

Evaluering og rapportering

Vi har egen metallografisk avdeling som blant annet evaluerer bruddflaten og hvordan bruddet har utviklet seg i mikrostrukturen. Trådgnist benyttes for en optimal finish og plassering av skjæret, noe som er en stor fordel ved testing av HAZ og fusion line i sveiste prøver.  Vi utarbeider komplette rapporter etter oppdragets spesifikasjoner.

 

Norsk Akkreditering
Robin Andersen

Robin Andersen

Avdelingsingeniør

Sveiseprosedyretesting (WPQT), Materialverifisering, Produkttesting

 +47 907 30 060
robin.andersen