Velg en side

Raskere analysemetoder for Listeria monocytogenes og Salmonella

8. jul. 2024 | Nyheter

Ved vårt laboratorium på Fosen er det i løpet av våren blitt jobbet med verifisering og akkreditering av nye og raskere metoder, og vi kan nå tilby akkrediterte analyser på Salmonella og Listeria monocytogenes med analysesvar etter en dag.

Nye metoder er innkjørt og akkreditert for å kunne gi så raskt analysesvar som mulig, og derav raskere frigivelse av produkter og ev. tiltak i bedriftene. Vi kan også ta imot prøver på flere ukedager uten at det medfører arbeid i helg, og kan tilby akkreditert analyse også for salmonella i produksjonsmiljø i tillegg til det vi hadde fra før. Se vedlagte nyhetsbrev for mer informasjon.

Wenche Brennbakk
Markedssjef, Nemko Norlab