Velg en side

Nemko er nå ene-eier av Nemko Norlab

1. nov. 2022 | Nyheter, Toppnyhet

Nemko Group AS har nå kjøpt alle aksjene i eierselskapet til Nemko Norlab AS og er nå ene-eier av selskapet.

Nemko blir ene-eier av Nemko Norlab 

Nemko Group AS har nå kjøpt alle aksjene i eierselskapet til Nemko Norlab AS og er nå ene-eier av selskapet. Hensikten er å ytterligere forsterke samarbeidet mellom selskapene for å møte både eksisterende og nye krav fra kunder på en solid og kostnadseffektiv måte. 

I juni ble Nemko Norlab en del av Nemko, etter at de kjøpte 58 % av aksjene i SMK Lab Holding AS, som eier 100 % av Nemko Norlab. Mulighetene og de markedsmessige synergiene man har sett siden da, gjør at kjøpet av de siste 42 % aksjene er et naturlig skritt videre.  

De siste månedene har vi blitt mer kjent med Nemko Norlab sine forretninger, kunder og våre nye kolleger. Det vi har sett forsterker vår tro på de markedsmessige synergiene som er mellom selskapene. Jeg ser fram til å forsterke samarbeidet enda mer gjennom fullt eierskap, sier CEO i Nemko Group, Per Ove Øyberg.

Nemko er et globalt foretak som gjennom produkttesting, inspeksjon og sertifiseringer gir markedsadgang for produkter i mer enn 150 land, mens Nemko Norlab primært betjener norske kunder med miljømålinger, kjemiske analyser, mikrobiologi og veterinærmedisin. Hensikten med å utvikle samarbeidet er å utvikle tjenestene i begge selskapene globalt og bistå kundene i arbeidet med det grønne skiftet.

Vi har en klar ambisjon om å utvikle Nemko Norlab også utenfor Norge, og en enda sterkere integrering med Nemko øker våre muligheter for å klare det, sier Eigil Dåbakk, administrerende direktør i Nemko Norlab.  

Nemko Norlab fortsetter som før, fremdeles under navnet Nemko Norlab. Eigil Dåbakk fortsetter som adm.dir.

Les mer om Nemko.

Les mer om Nemko Norlab.

Nemko

Nemko tilbyr markedsadgang til over 150 land for produsenter og importører av elektriske produkter gjennom tilstedeværelse på 25 lokasjoner globalt samt et nettverk av partnere. I tillegg tilbyr Nemko testing, inspeksjon og sertifiseringstjenester knyttet til produkter og systemer.

Nemko Norlab

Wenche Brennbakk
Markedssjef, Nemko Norlab