Velg en side

Nemko er nå ene-eier av Nemko Norlab

1. nov. 2022 | Nyheter, Toppnyhet

Nemko Group AS har nå kjøpt alle aksjene i eierselskapet til Nemko Norlab AS og er nå ene-eier av selskapet.

Møter internasjonal konkurranse med å vokse ut av Norge

Nemko Group AS (Nemko) har overtatt aksjemajoriteten i SINTEF Norlab, som er den største norskeide laboratorievirksomheten innenfor miljøovervåkning, analytisk kjemi, mikrobiologi og veterinærmedisin. SINTEF Norlabs kompetanse kombinert med Nemkos sterke test- og sertifiseringsmiljø gir kundene et enda mer komplett miljø, fra kjemiske analyser og miljømålinger til dokumentasjon og internasjonale godkjenninger. SINTEF Norlab skifter navn til Nemko Norlab AS, men ellers er det “business as usual”.

– Oppkjøpet er et videre steg i Nemkos vekststrategi, og gjenspeiler vår målsetting om å støtte det grønne skiftet gjennom en utvidelse av tjenestene våre til å omfatte også kjemisk testing. Vi blir nå i enda bedre stand til å møte behovene til eksisterende og framtidige kunder på en kompetent og kostnadseffektiv måte, sier Per Ove Øyberg, konsernsjef i Nemko Group

Etter oppkjøpet har Nemko 240 ansatte i Norge, og antallet lokasjoner øker fra fire til seksten. SINTEF Norlab har I dag tolv lokasjoner fra Porsgrunn i sør til Glomfjord i nord, og har hovedkvarteret i Mo i Rana. Nemko tilbyr sine kunder markedsadgang til over 150 land, og har kontorer og laboratorier i Asia, Nord-Amerika, Europa, Midtøsten og Afrika. Etter oppkjøpet vil Nemko Group ha til sammen ca. 750 ansatte i hele verden.

– Med SINTEF Norlab ombord, er vi stolte over å styrke posisjonen til Nemko i det norske hjemmemarkedet. Gjennom kompetansebygging, investeringer og samarbeidsvilje, ønsker vi å bidra til utvidelse av SINTEF Norlabs tjenesteportefølje. Det gjelder både nye tjenester innen miljø og bærekraft, og geografisk, ved å støtte kunder utenfor Norge, sier Kristian Myrbakk, som leder Nemko New Business.

Administrerende direktør i SINTEF Norlab, Eigil Dåbakk, sier i en kommentar at

– Dette innebærer spennende utviklingsmuligheter for både Nemko og SINTEF Norlab, for kundene våre, og for våre ansatte. Vi har svært høy kompetanse, en sterk posisjon i det norske markedet, og kan støtte videre utvikling av Nemko. Nemkos globale tilstedeværelse gjør på sin side at vi vil kunne forfølge vår målsetting om vekst utenfor Norge.

Eigil Dåbakk vil forbli administrerende direktør i Nemko Norlab, og blir en del av Nemkos utvidede lederteam. Bjørn Vegard i SMK Utvikling AS, som forblir minoritetseier i Nemko Norlab med 42% av aksjene, sier:

– Vi ser fram til å samarbeide med Nemko for fortsatt utvikling og vekst i selskapet. Dette er en spennende utfordring for oss. Det er jo akvakultur som ligger mitt hjerte nærmest, og vi ser særlig fram til å videreutvikle Nemko Norlabs tilstedeværelse der.

Om Nemko

Nemko tilbyr markedsadgang til over 150 land for produsenter og importører av elektriske produkter gjennom tilstedeværelse på 25 lokasjoner globalt samt et nettverk av partnere. I tillegg tilbyr Nemko testing, inspeksjon og sertifiseringstjenester knyttet til produkter og systemer.

Se nettsidene deres for mer informasjon: https://www.nemko.com/

SINTEF Norlab

SINTEF Norlab er ett av Norges største laboratorie-selskaper, og tilbyr miljøovervåkning, kjemiske analyser, mikrobiologi og veterinærmedisin, i tillegg til prøvetaking og rådgivning. SINTEF Norlab har hovedkontor i Mo i Rana og laboratorier i Namsos, Frøya, Kristiansund, Molde, Søre Sunnmøre, Surnadal, Fosen, Brønnøysund, Oslo, Porsgrunn og Glomfjord. Selskapet støtter omlag 1600 kunder i  industrien, offentlig sektor og privatpersoner. SINTEF Norlab er godt posisjonert til å støtte industrien i å møte utfordringene knyttet til det grønne skiftet, og for å bistå akvakultursnæringen og land-basert industri.
Les mer om SINTEF Norlab her: https://nemkonorlab.com/

Wenche Brennbakk
Markedssjef, Nemko Norlab