Velg en side

Ferdigstillelse av prosjekt «Renere kyllingslakt».

19. jun. 2023 | Nyheter

Forrige uke var det avslutningsmøte på Norsk kylling i Orkanger for prosjektet “Renere kyllingslakt”. Bedrifter som deltok og har vært bidragsytere i prosjektet var Animalia, NMBU, Norsk Kylling og Nemko Norlab. Vår lokasjon på Frøya har levert analyser og vært medforfatter til sluttrapport.

I prosjektet ble det testet ut bruk av varmt vann for dekontaminering under slakting. Kyllingslakt ble senket ned i varmt vann med temperaturer på 70, 80 og 90 °C med ulike eksponeringstider (3 og 6 sekunder). Resultatene ble sammenlignet med effekten av nedsenking i 5 % melkesyre v/15 °C i 3 sekunder, og med bruk av kun kaldt vann i spraykarusell. 110 kyllingslakt rett fra slakteri ble undersøkt i prosjektet.

Hensikten med prosjektet:

 • Teste metoder for å fjerne bakterier på overflaten av slakt
  • Varmt vann (70, 80 og 90 °C over ulike tidsintervall)
  • Melkesyre (ikke lovlig på kyllingslakt i Europa, men mye brukt i USA)
  • Kaldtvannsspyling
 • Ikke ødelegge skinn og utseende
 • Redusere bakterier  på kjøtt
  • Gir lengre holdbarhet
  • Bedre mattrygghet, færre sykdomstilfeller
  • Redusere matsvinn og bedre økonomien

Sigrun Hauge fra Animalia presenterte prosjektet.

Artikkel om prosjektet vil bli publisert i Food Control på www.elsevier.com.

Wenche Brennbakk
Markedssjef, Nemko Norlab