Velg en side
Nemko Norlab og Covid-19

Det er krevende tider, men utbruddet av Covid-19 har p.t. ingen innvirkning på våre tjenester.

Nemko Norlab tok tidlig grep for å minske risiko og begrense spredningen av koronaviruset, samtidig som vi sikrer god drift. Det er krevende, men vi har i flere dager hatt tiltak/retningslinjer på plass for å bidra til å redusere spredning og samtidig være sikre på at vi kan betjene våre kunder på en god måte. Retningslinjene og tiltakene oppdateres jevnlig.

Vi overvåker situasjonen nøye.

Besøkende

Vi har innført besøksrestriksjoner og vil i størst mulig grad unnvike besøk, men vi tar imot prøver som normalt. Praksis varierer noe mellom de ulike lokasjonene.

Vi oppfordrer ellers våre kunder og samarbeidspartnere til møter i Teams og ellers kontakt via telefon og e-post for diskusjoner og avklaringer.

Ta kontakt med din kontaktperson eller vårt sentralbord dersom du har spørsmål om ditt kundeforhold til Nemko Norlab.

Medarbeidere

Vi har innskjerpede rutiner på en rekke områder. Hygienetiltak har blitt innført, både for den enkelte og med tanke på renhold. Hjemmekontorløsning brukes i utstrakt grad og folk har blitt bedt om å ha en lav terskel for å være hjemme ved sykdom.

Reiser

Det ble tidlig innført strenge reiserestriksjoner og all reisevirksomhet skal risikovurderes og godkjennes. 

Norges største norskeide laboratorieselskap

Kjemisk analyse, materialtesting, miljømålinger, mikrobiologi og miljørådgivning

Vi betjener kunder fra industri, privat og offentlig virksomhet i hele Norge

Nemko Norlab gir kundene konkurransekraft og troverdighet

Nemko Norlab /nyheter

Ferdigstillelse av prosjekt «Renere kyllingslakt».

Forrige uke var det avslutningsmøte på Norsk kylling i Orkanger for prosjektet “Renere kyllingslakt”. Bedrifter som deltok og har vært bidragsytere i prosjektet var Animalia, NMBU, Norsk Kylling og Nemko Norlab. Vår lokasjon på Frøya har levert analyser og vært medforfatter til sluttrapport.

les mer
Title Address Description
Mo i Rana
Halvor Heyerdahls vei 50, 8626 Mo i Rana, Norge

Nemko Norlab AS
Halvor Heyerdalsvei 50
8626 Mo i Rana

Telefon: 404 84 100
E-post: info

Glomfjord
Ørnesveien 3, 8160 Glomfjord, Norge

Nemko Norlab, Glomfjord
Ørnesveien 3
8160 GLOMFJORD

Telefon: 404 84 100
E-post: glomfjord

Oslo
Kjelsåsveien 174, 0884 Oslo, Norge

Nemko Norlab AS, Oslo
Kjelsåsveien 174
0884 OSLO

Telefon: 404 84 100
E-post: info

Porsgrunn
Hydrovegen 67, 3936 Porsgrunn, Norge

Nemko Norlab AS, Porsgrunn
Herøya Forskningspark B92
Hydrovegen 67
3936 PORSGRUNN

Telefon: 404 84 100
E-post: info

Namdal
Axel Sellægs veg 3, 7800 Namsos, Norge

Besøk:
Nemko Norlab AS, Namdal
Axel Sellægs veg 3
7805 Namsos

Brev:
Nemko Norlab AS, Namdal
Postboks 433 Sentrum
7801 Namsos

Tlf: 950 11 613
Epost: namdal

Fosen
Sørfjordveien 170, 7113 Husbysjøen, Norge

Nemko Norlab AS, Fosen
Sørfjordveien 170
7113 Husbysjøen

Tlf: 950 91 420
Epost: fosen

Kristiansund
Wilhelm Dalls vei 50, 6511 Kristiansund, Norge

Nemko Norlab AS, Kristiansund
Wilhelm Dalls vei 50
6511 Kristiansund

Tlf: 924 79 492
Epost: kristiansund

Brønnøysund
Lenningsveien 27, 8900 Brønnøysund, Norge

Nemko Norlab AS, Brønnøysund
Lenningsveien 27
8900 Brønnøysund

Tlf: 910 07 170
Epost: bronnoysund

Frøya
Nordfrøyveien 413, 7260 Sistranda, Norge

Nemko Norlab AS, Frøya
Nordfrøyveien 413
7260 Sistranda

Tlf: 957 82 370
Epost: froya

Sunnmøre
Industrivegen 19, 6080 Gurskøy, Norge

Nemko Norlab AS, Sunnmøre
Industrivegen 19
6080 Gurskøy

Tlf: 924 78 692
Epost: sunnmore

Molde
Eikremsvingen 4, 6422 Molde, Norge

Nemko Norlab AS, Molde
Eikremsvingen 4
6422 Molde

Tlf: 924 79 892
Epost: molde

Surnadal
Svartvassvegen 2, 6650 Surnadal, Norge

Nemko Norlab AS, Surnadal
Svartvassvegen 2
6650 Surnadal

Tlf: 458 47 930
Epost: surnadal

Vår tilknytning til flere av Norges største industriklynger gir oss spisskompetanse mot industrikunder..

Vi leverer en rekke tjenester til bygg og anleggsbransjen, blant annet kartlegging av bygg og grunn, raske asbestanalyser og overvåking av miljøutslipp.

Vi leverer en rekke tjenester knyttet til næringsmiddel, blant annet kvalitetssikring og hygienekurs.

Vi leverer en rekke tjenester knyttet til vann og vannforsyning.

Vi har i mange år gjort materialtesting, miljøanalyser og annet for olje- og gassnæringen og har solid kompetanse innen områdene.

Vi er foretrukket leverandør til kommune og stat innen flere av våre områder, eksempelvis ved renovering av bygg og miljøovervåking.

Vi leverer en rekke tjenester knyttet til Akvakultur og oppdrettsnæringen.

Nemko Norlab /blogg

Farlig avfall, eller ikke?

Farlig avfall, eller ikke?

I Nemko Norlab benyttes håndholdt XRF til en rekke ulike typer analyser og spesielt for bygningsmaterialer, metaller og legeringer, impregnert trevirke og RoHS-analyse. I denne artikkelen skal du få et lite innblikk i noen av bruksområdene.

Tre siste innlegg

[custom-facebook-feed type=status,statuses,events,videos likeboxhidebtn=true bgcolor=f1f1f1 padding=10%]

Bilder og video

[custom-facebook-feed type=photos photosource=photospage limit=8 photocols=4]

Delte linker

[custom-facebook-feed type=links num=3 bgcolor=f1f1f1 padding=10%]