Resources

This is the place for forms and documents that you as customer may need.

General documents

Generelle leveringsbetingelser

PDF

Order forms

Forms that should be enclosed with orders.

Generelt bestillingsvedlegg

PDF

Kjemisk analyse

PDF

Material

PDF

Environmental health protection

Søknad om godkjenning etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

PDF

Kjøletårn og luftskrubbere

PDF

Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirkosmhet m.v.

PDF

Anlegg eller virksomhet

PDF

Food, environment, and veterinary medicine

Følgeskjema til laboratorieprøver, generelt

Microsoft Word

Følgeskjema Fiskevirus - Real-time PCR

PDF

Følgeskjema for drikkevann

Microsoft Word

Følgeskjema til ATPase-prøver

XLSX

Prøvetaking for undersøkelse av drikkevann

PDF