Velg en side
Grunnvann som drikkevann

Grunnvann som drikkevann

I denne bloggartikkelen skal jeg hovedsakelig skrive om grunnvann og utfordringene knyttet til bruk av grunnvann som drikkevannskilde, men først vil jeg nevne noen betegnelser på vann. Vi har overflatevann som er alle typer ferskvann som finnes på overflaten av marka....
Reiserapport fra Industri 2021 i Bodø

Reiserapport fra Industri 2021 i Bodø

Industrikonferansen i Bodø er et årvisst arrangement i regi av Norsk Industri og Nordland Fylkeskommune som samler industrifolk, politikere, og representanter fra de store organisasjonene i arbeidslivet (Norsk Industri, NHO, LO), fra hele Norge, men kanskje spesielt...
Blant bjørn, bær og becquerel i norsk natur

Blant bjørn, bær og becquerel i norsk natur

Tsjernobyl-ulykken i 1986 var en av de alvorligste atomkraftverkulykker i verdenshistorien. Den fikk også store konsekvenser for de geografiske områdene i Norge som ble rammet av radioaktivt nedfall etter ulykken.  Det gjaldt særlig områder i nordlige deler av...
Fagstoff fra lab’en: Røntgendiffraksjon (XRD)

Fagstoff fra lab’en: Røntgendiffraksjon (XRD)

Om XRD XRD røntgendiffraksjon er kort for X-Ray Diffraction. I en XRD-analyse blir prøven utsatt for en røntgenstråle med spesifikk kjent bølgelengde. Ethvert krystallinsk materiale vil gi et helt unikt fingeravtrykksmønster for dette materialet. Identifisering gjøres...