Velg en side

Vårt bidrag for å sikre god fiskehelse

12. jan. 2023 | Blogg, Nyheter

I Norge er det Mattilsynet som har forvaltningsansvar for å sikre at all fisk som produseres her har det bra – i alle steg av livssyklusen. Men hvordan sjekkes og overvåkes egentlig fiskehelsen? Og hvorfor er det så viktig?

La oss ta det siste først. God fiskehelse er avgjørende for en bærekraftig oppdrettsproduksjon. God fiskevelferd bidrar til økt utnyttelse av ressursene. Rask og korrekt diagnostikk er et viktig stikkord. Det sørger for at størst mulig andel av fisken når fram til slaktestørrelse og blir til menneskemat. 

Vi i Nemko Norlab er et av tre private laboratorier som er utpekt av Mattilsynet til å utføre diagnostikk innenfor fiskehelse i Norge.   

Det betyr at vi følger strenge kvalitetskrav til analyser og varsling, og vi samarbeider tett med Veterinærinstituttet. Analysene er avgjørende for å sikre god sykdomshåndtering, og for å hindre eventuell spredning av smittsomme sykdommer.  

Rask respons  

Helsen til fisken skal og bør alltid komme først. Vi jobber ofte med tidskritiske caser for kunder, og tempoet er høyt. Det er store verdier som står på spill, så det å respondere hurtig legger vi stor vekt på. Raske tester og analyser, sikrer at fisken har det bra. Godt og tett samarbeid med oppdrettsanleggene er også avgjørende. Det gir stor gevinst for fiskehelsen.  

Visste du at laboratoriene til Nemko Norlab leverer på hele analysekjeden, fra rogn til ferdig produkt? Vi analyserer alt fra veterinærmedisin til vannkjemi og mikrobiologi. Det gjør det enklere å skaffe seg et godt totalinntrykk av fiskens helse. Etter hvert som det har det kommet flere RAS-anlegg i Norge (som er mer komplisert å drive) er analyser innenfor både kjemi og mikrobiologi viktige parametere.  

Smoltifisering og ATPase 

For settefiskanlegg analyserer vi blant annet om fisken er smoltifisert, altså at den er klar for å flyttes til sjøvann. Vi kontrollerer også om fisken eller rognen er infisert med virus, bakterier eller parasitter.   

Vi analyserer ATPase-aktiviteten med enzymkinetikk, en metode som vi har hatt akkreditering på i rundt 10 år. Metodikken vår er rask, med en relativt lav kostnad for kunden. En typisk ATPase-analyse er klar samme dag som prøvene ankommer laboratoriet. Fiskepatogene virus rapporteres etter cirka tre dager. Svarene blir sendt via e-post eller i en egen online kundeportal. Det betyr at kundene våre kan ta kjappe valg basert på rapporten. 

En innovativ løsning  

En viktig problemstilling et laboratorium må takle, er trygg transport av prøvene fra kundene. En ATPase-prøve må faktisk fryses ned med én gang den er tatt ut, og være frosset under hele transporten til laboratoriet. Derfor har vi etablert et eget og mer stabilt transportsystem som gjør at prøvene ikke tiner under transporten. Tørris, flytende nitrogen og andre eksisterende «hylleløsninger» ble for kompliserte og et fordyrende ledd.  

De selvutviklede kuldeakkumulatorene våre holder en temperatur på -16 °C, noe som gjør at vi kan garanterer frosne prøver i inntil to døgn – selv om gradestokken i sommerværet ute kryper opp mot 30 °C.  

Vi sender ut både transportemballasje og prøvetakingsutstyr kostnadsfritt, og så kan prøven ganske enkelt sendes med posten etterpå. Det har forenklet hele prosessen. I tillegg avgir ikke kuldeakkumulatorene ett eneste gram CO2, i motsetning til tørris som vi benyttet fra starten av. Løsningen vår er dermed både trygg og miljøvennlig.   

Mer enn en tallknuser 

For oss i Nemko Norlab er det viktig å ha tett samarbeid med dem som jobber med fisken – og ikke bare være en «tall-distributør».  

Over tid har det utviklet seg en svært god dynamikk mellom oss og kundene våre. Det gjør at vi kan effektivisere arbeidet fra begge sider – noe som igjen har gitt utslag i bedre fiskehelse.  

Vi er helt sikre på at godt samarbeid mellom kunde og oss gir best mulig nytte av analyseresultatene. Vi opplever at kundene våre virkelig ser merverdien av laboratoriestøtten vår, enda mer nå enn før. Prøvetakingene er ikke så mye et myndighetskrav, men mer til nytte, og vi ønsker å være med på verdiskapingen i oppdrettsbransjen. 

Skrevet av: Overingeniør Johan Ahlin og biokjemiker Lars Löfvenberg (PhD) ved avdeling for Mat, Miljø og Veterinærmedisin ved Nemko Norlab, Namdal  

Wenche Brennbakk
Markedssjef, Nemko Norlab