Velg en side

Kritiske råmaterialer, kapitaltilgang, TSM, HMS og miljø i norsk mineralindustri: noen refleksjoner etter Bergindustridagene 2023

28. apr. 2023 | Blogg, Nyheter

Vi i Nemko Norlab har deltatt på Bergindustridagene 2023 i regi av Norsk Bergindustri. På konferansen bidro nasjonale og internasjonale foredragsholdere, og aktuelle temaer var bla. kritiske råvarer, finansiering, bærekraftig gruvedrift og HMS.

Det mangler ikke finansiering, det mangler prosjekter

«Det mangler ikke finansiering, det mangler prosjekter» sa Rasmus Holm Lauridsen, Head EIB Group Office Denmark, European Investment Bank, i sin presentasjon om bærekraftig finans, CRM (Critical Raw Materials) og EUs Critical Raw Materials Act på Bergindustridagene 2023. Mon det, og Eric Jensen, EMX Royalty Corp. og foredragsholder dagen før, var nok uenig.

Hva er Bergindustridagene?

Først litt om konferansen: 17-19. april, rundt 160 påmeldte, Gardermoen, arrangert av Norsk Bergindustri. For mer om Norsk Bergindustri, se https://www.norskbergindustri.no/. Fokuset på kritiske råmaterialer var reflektert i deltakerlisten: signifikant deltakelse fra EU (inkl. Daniel Cios, EU-kommisjonen), syv representanter fra landets ledende advokatselskaper, tre representanter fra hard-core finans, og flere fremtredende norske politikere (bl.a. næringsminister Jan Christian Vestre)

Det var også deltakelse på høyt nivå fra Mining Corporation of Canada og den kanadiske ambassaden, inkludert Laura Dalby, ambassadør. I tillegg var urbefolkningene på Nordkalotten og Nunatsiavut, Canada representert, som en viktig påminnelse om konfliktområder knyttet til storsamfunnets behov for kritiske råmaterialer og urbefolkningens næringsinteresser.

Bilde1 – Fra installering av IIoT sensorer ved Marini Marmi, med f.v. Karina Ødegård, Nemko Norlab og Matteo Moioli, Marini Marmi.

I denne bloggen vil jeg reflektere over tre hovedtemaer på konferanser som på ulike måter angår muligheten for å sikre Europa økt aksess de neste tiårene til kritiske og strategiske råmaterialer:

  • kartlegging / leting / tillatelser
  • kapital og ESG (Environment, Society, Governance)
  • HMS

Jeg vil så si noen ord om hva vi i Nemko Norlab kan bidra med.

Kartlegging, leting og tillatelser

Kartlegging, leting, og spesielt tillatelser ble behandlet av flere, inkludert Daniel Cios, EU-kommisjonen; Dr. Olli Salmi, EIT Raw Materials (EU-finansiert nettverk av innovasjonshuber); Henrik Schiellerup, NGO; og Eric Jensen, EMX Royalty Corp (børsnotert selskap). CRM Act stipulerer maks 24 måneder for leting, 12 måneder for prosessering. Man kan allerede høre protestene fra lokalbefolkning og urbefolkning i berørte områder i Norge.

Hans-Arne L’Orange fra Clarksons Securities ga oss et perspektiv på «TSM – A tool for financial assessment«. Hans tese var at selskaper i mineralindustrien med gode rutiner for ESG får enkelt adgang til kapital (obligasjonsmarkedet eller aksjemarkedet), de uten får det ikke (eller kun til høy kostnad). Han gikk gjennom et antall kapitalinnhentingsprosesser, fra Nord-Amerika, Australia, og Europa. Alle hadde god ESG-rapportering med tredjepartsverifikasjon, det være seg basert på kanadiske TSM (Towards Sustainable Mining)), ISO 14001, eller i et tilfelle, kun tredjepartsverifikasjon fra ledende konsulentselskap (McKinsey).

Bilde 2 – Arbeidsmiljøundersøkelse

Anne Sørum fra Arbeidstilsynet gav oss på dag to et perspektiv på «Arbeidstilsynet: Erfaring med bergindustri». Hun var en myndig dame, og sa: «Jeg har akkurat snakket med en deltaker som fortalte om et besøk fra oss. Nei, vi kommer ikke på besøk, vi kommer på tilsyn». Men faktum er at næringen har kommet godt på vei med god HMS, og Anne Sørums tall viste at næringen kun hadde ett dødsfall i 2022 (selv om ett for mange), sammenlignet med åtte i bygg og anlegg, syv i transport, og seks i jord- og skogbruk.

Innleggene til Knut Dale, Karmøy Naturstein og Petter Bye, Oppdal Sten på dag tre om hvordan redusere miljøfotavtrykk var en øyeåpner for oss med mange år på skolebenken. Ikke flere LCAer og miljørapportering, men praktisk erfaring fra en steinbruddshverdag om Veivesenets kravsetting av murer (for streng) og de konkrete tiltak som kan iverksettes for å redusere miljøfotavtrykket fra drift på et natursteinsuttak.

Hva kan Nemko Norlab bidra med?

Hva har så denne dette med Nemko Norlab å gjøre og hvordan kan vi bidra til å oppfylle intensjonene i CRM Act? La meg forklare: vi er en ledende leverandør av analysetjenester til norsk bergindustri, det være seg utslipp til luft, utslipp til vann, mineralanalyser (men ikke prospekteringsanalyser), og arbeidsmiljømålinger. I tillegg har vi flere SEMer for spesialanalyser.  Vi er også i ferd med å avslutte et H2020-prosjekt Dig_IT sammen med ledende universiteter, forskningsinstitutter, og industribedrifter fra hele Europa.

Bilde 3 – Prosjektkollega Guillermo Vaquero Quintana, gruveingeniør i Subterra Ingeniería, ved inngangen til et møterom på Escuela de Minas med historie som går tilbake til 1893.

Dig_IT handler om fremtidens IIoT-baserte og bærekraftige gruveindustri i Europa. Vår rolle i prosjektet er å lage HMS-sensorer for gruver, snart på markedet. For mer om Dig_IT se https://cordis.europa.eu/project/id/869529. (Da jeg ferdigskrev denne bloggen, kom jeg rett fra møter i Dig_IT på Universidad Politécnica de Madrid, Escuela de Minas.

I sum: Mine kollegaer i Nemko Norlab og jeg ønsker å være en bidragsytende partner til norsk bergindustri. Vi ser på økt utvinning av kritiske råmaterialer i Norge som en forutsetning for det doble skiftet (digitalisering og grønn transformasjon) i Europa.

Takk til Norsk Bergindustri fra Nemko Norlab for vel gjennomført arrangement. Liten tilbakemelding: Jeg brukte konservativ, blå blazer, jeans og pene sko første dagen og tilhørte den halvparten av deltakerne som var rufsete i tøyet. Det kan hende man mister noen deltakere neste år hvis man ikke fokuserer mer på industriens folk, mindre på politikere og blårussen i mørke dresser. Men alt i alt svært bra.

Grim Gjønnes
Utviklingssjef, Nemko Norlab