Velg en side

DetecDiff – Automatisk deteksjon av diffuse utslipp fra bildedata

11. aug. 2020 | Blogg

Nemko Norlab og SINTEF i mål med første fase av RFF Nord-finansiert FoU-prosjekt for kamera-basert deteksjon av diffuse industriutslipp ved hjelp av maskinlæring.

Investerer ytterligere 6 millioner kroner i teknologien i form av et treårig hovedprosjekt

Mo i Rana (12.07 2020)—Nemko Norlab annonserte i dag at et ettårig forprosjekt med kodenavn DetecDiff for kamera-basert deteksjon av diffuse støvutslipp fra metallurgisk industri ved hjelp av maskinlæring anses som vellykket gjennomført og vil danne basis for et 6 millioner kroners hovedprosjekt med samme teknologifokus i perioden 2020-2022. Hovedprosjektet vil gjennomføres i nært samarbeid med SINTEF Helgeland, SINTEF Digital, SINTEF Industri, Celsa Armeringsstål, og ACDC. Man har allerede fått innvilget støtte gjennom Regionalt Forskningsfond Nord. Målet er å pilotere kommersielle tjenester basert på deler av teknologien så snart disse utvikles gjennom prosjektet.

Utslipp fra industribedrifter deles gjerne opp i punktutslipp, typisk gjennom en pipe, og diffuse utslipp fra ikke klart definerte kilder. Diffuse utslipp kan være støv eller gasser, de kan være periodevise eller foregå kontinuerlig alt avhengig av hvilken prosess som forårsaker dem. I dag måles diffuse utslipp typisk i kampanjer, gjerne et par ganger i året på noen utvalgte målepunkter. Nemko Norlab er ledende leverandører av slike målinger i det norske markedet.

Diffuse utslipp har de siste årene vær høyt på industriens og myndighetens agenda, grunnet tre forhold: 1) Man mangler relevante målemetoder og rapporterte målinger har vært oppfattet som lite representative for den faktiske utslippssituasjonen. 2) Disse diffuse utslippene har ofte vært omtalt som ‘småutslipp’, men det er en voksende erkjennelse at disse utslippene kan være store relativt til punktutslipp, dels som en konsekvens av systematisk reduksjon av punktutslipp. 3) Diffuse utslipp representer materialstrømmer på avveie og uønskede prosesshendelser.

– Dette prosjektet viser hva vi kan få til gjennom samarbeid mellom industri og forskningsinstitutter, også på regionalt nivå. Vi i SINTEF er stolte over å kunne bidra til å løse et stort utslippsproblem, både for bedriftene og for lokalsamfunnet, gjennom forskningsbasert innovasjon. Miljø, bærekraft og framtidens produksjon er store satsingsområder for oss. Vi ser på dette som et Industri 4.0 prosjekt, med sirkulærøkonomi, maskinlæring og digitalisering som viktige deler av prosjektet, uttaler Daglig Leder Stein Espen Bøe i SINTEF Helgeland.

– Vi ser at dagens målemetodikk ikke er tilfredsstillende, verken ift. fremtidige myndighetskrav eller som input til prosessoptimalisering. Vi ser tydelige roller for kamera-baserte systemer og laser-baserte systemer i fremtidens målemetodikk, og investerer tungt i begge teknologiområdene. Min ambisjon er å bruke disse FoU-prosjektene til å bygge relevans som ledende tilbyder av måletjenester knyttet til diffuse utslipp, over tiden også internasjonalt. Vi vil fremover vurdere teknologien for andre industrier, inkludert pukkverk o.l., og for deteksjon av gass, ikke bare støv, legger Adm. Dir. Eigil Dåbakk i Nemko Norlab til.

For mer info om prosjektet, kontakt Dr. Grim Gjønnes, Utviklingssjef i Nemko Norlab, på telefon 934 01 002 eller grim.gjonnes@nemkonorlab.com.

Grim Gjønnes
Utviklingssjef, Nemko Norlab