Velg en side
Kontroll med lekeplassområdet, e-læringskurs

Kontroll med lekeplassområdet, e-læringskurs

Vi har utviklet et e-læringskurs som vil gi deg økt kompetanse når det kommer til sikkerheten på lekeplass- og uteområdet. Kurset er nettbasert og krever ingen forkunnskaper. Kurset kan du ta når som helst og alt du trenger er en enhet (PC / mobil / nettbrett) med...
Næringsmiddelhygiene offshore, e-læringskurs

Næringsmiddelhygiene offshore, e-læringskurs

Vi har utviklet et kurs som skal gi personell med ansvar og oppgaver for hygieneoppfølging, prøvetaking og tilberedning av mat, økt kompetanse for å sikre trygge matvarer. Deltagerne vil også stå bedre rustet til å håndtere uforutsette hendelser som et matbårent...
Nemko Norlab tilbyr web-basert Legionellakurs

Nemko Norlab tilbyr web-basert Legionellakurs

I disse tider er det viktig å sikre at man ikke får tilfeller av lungesykdom forårsaket av Legionellabakterien. Spesielt med tanke på at dusjer har stått ubrukt over lengre tid. Målgruppen for kurset er enhetsledere for kommunalteknikk og eiendom, vaktmestere og annet...